Võidab see, kes võidab iseennast!

[corner-ad id=1]Tiimipilt JG VIL! VEIXI RATTATIIM (edaspidi Tiim) on mitteformaalne organisatsioon, kes tegutseb mittetulunduslikel eesmärkidel tegutseva Jüri Gümnaasiumi vilistlasorganisatsiooni (edaspidi JG VIL!) allüksusena ja on üks paljudest JG VIL! vabatahtlikkuse alusel toimuvatest tegevustest. Tiimi eesmärk on liikumisharrastuse kui eluviisi populariseerimine oma kooli vilistlaste ja toetajate seas pakkudes sportlikke ühistegevusi Tiimi liikmetele, reklaamimisvõimalusi ettevõtjatele ning seeläbi koguda vahendeid vilistlasorganisatsiooni ja Tiimi tegevuseesmärkide elluviimiseks. Tiimi kaks peamist tegevuseesmärki: esiteks pakkuda Tiimi liikmetele organiseeritud tegevuse kaudu võimalust säästlikumalt oma lemmikharrastusega tegeleda ja teiseks erinevate stipendiumiprogrammide abil toetada JÜRI Gümnaasiumi tublimaid õpilastest ja vilistlastest male- ja olümpialade saavutussportlasi ja nende juhendajaid.
Meie Tiimi missioon on koondada harrastusrattureid ühistegevusse, mille üks olulisemaid väljundeid on sponsortoetuste ja organiseeritud tegevuse abil tõsta ühisürituste kvaliteeti ja atraktiivsust nii osalejatele kui ka toetajatele ning ise koostöös JG VIL! organisatsiooniga toetada JG parimaid sportlastest noori ja juhendajaid stipendiumiprogrammide abil.

Back to Top